กิจกรรมวันพ่อ
ธันวาคม 14, 2017
กิจกรรมกีฬาสี
มกราคม 3, 2018

กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

กิจกรรมพัฒนาชุมชน คืนความสุขให้น้องๆ ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม บ้านสามแยก ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร