ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562
พฤษภาคม 27, 2019
กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่
มกราคม 3, 2020

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร ได้เข้าอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า SDN จังหวัดสกลนคร