ดูงานที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร ท่าน ผอ.พัสราวดี ศิริ นำทีมคณะครูและนักเรียนเดินทางไปศึกษาดูงานที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้นักศึกษาก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ส้ำสมัยต่างๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดง นิทรรศการ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบคุณท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ผู้จัดการวิทายาลัย ที่เห็นความสำคัญของนักศึกษา สนับสนุนงานในครั้งนี้