มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิงหาคม 23, 2017
กิจกรรมวันพ่อ
ธันวาคม 14, 2017

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ