โปรแกรมมัลติมีเดีย
มกราคม 11, 2021
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563
เมษายน 22, 2021

ประกาศกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทคสกลนคร เรื่อง กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาและการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยี-