ประกวดร้องเพลงรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
กุมภาพันธ์ 18, 2017
ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 1/2560
พฤษภาคม 23, 2017

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสกลนคร