วันไหว้ครูและวันสุนทรภู่
มิถุนายน 30, 2017
อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ
กรกฎาคม 24, 2017

ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารรร.ไฮเทค-เทคโนโลยีสกลนคร โดยมี ผศ.ดร (พิเศษ)ไตรรัตน์ ยืนยง ผู้จัดการรร. นายพงศกร ผดุงพงษ ผู้อำนวยการและ นางพัสราวดี ศิริ รองผู้อำนวยการ ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมันจ.สระบุรี เพื่อปรับแผนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้ทันสมัยและเน้นความรู้ความเข้าใจของนร.เป็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน