ประกาศกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียน
มกราคม 14, 2021

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป