ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยไทยชื่นชม-เยอรมัน จ.สระบุรี
กรกฎาคม 17, 2017
กิจกรรมบอกรักแม่ผ่าน facebook
สิงหาคม 8, 2017

อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 20-23 ก.ค 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญให้กับนักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์