เดินขบวนแห่เทียนพรรษา
สิงหาคม 2, 2018
ดูงานที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
สิงหาคม 27, 2018

อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัย ไฮเทค สกลนครได้ส่ง อ.อนัน สีมุนทอง และ อ.ศราวุฒิ ศรีแก่นจันทร์พร้อมกับตัวแทนนักเรียน จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ของ อศจ.สกลนคร ณ. วัดป่าบ้านพังขว้างใต้ จ.สกลนคร