กิจกรรมปลูกป่า
มิถุนายน 30, 2018
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สิงหาคม 17, 2018

เดินขบวนแห่เทียนพรรษา

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านบึงโน ต.โคกสี