กีฬาสี ไฮเทคเกมส์
มกราคม 21, 2020
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กุมภาพันธ์ 3, 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวช.-ปวส.
รับฟรี
หนังสือ อุปกรณ์การเรียน
ชุดนักเรียน
ห้องเรียนติดแอร์
มีรถรับส่ง

หลักฐานประกอบการสมัคร
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

ติดต่อได้ที่ฝ่ายแนะแนววิทยาลัย
โทร 086-4038276
FB: ไฮเทค เทคโนโลยี สกลนคร