มกราคม 3, 2018

กิจกรรมกีฬาสี

ธันวาคม 20, 2017

กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

กิจกรรมพัฒนาชุมชน คืนความสุขให้น้องๆ ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม
ธันวาคม 14, 2017

กิจกรรมวันพ่อ

14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นและ […]
สิงหาคม 24, 2017

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์̶ […]