มิถุนายน 5, 2017

กิจกรรมสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่

พฤษภาคม 23, 2017

ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สกลนคร จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาร่วมงานในครั้งนี้ และทาง ไฮเทคสกลนครต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
มีนาคม 22, 2017

รับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีสกลนคร
กุมภาพันธ์ 18, 2017

ประกวดร้องเพลงรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

นักศึกษาไฮเทคสกลนครคว้ารางวัลประกวดร้องเพลงรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอิสาน ปั้นดาวประดับฟ้า รอบชิงชนะเลิศ