%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%99_01
กิจกรรมปลูกป่า
มิถุนายน 30, 2018
%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สิงหาคม 17, 2018

เดินขบวนแห่เทียนพรรษา

%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2_06

คณะครูและนักเรียนร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านบึงโน ต.โคกสี