%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-2560-10
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
สิงหาคม 17, 2017
%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c_39
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”
สิงหาคม 24, 2017

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_39

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี