%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_39
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สิงหาคม 23, 2017
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4_31
กิจกรรมวันพ่อ
ธันวาคม 14, 2017

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c_39

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์” ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวทางการดำเนินธุรกิจกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ