ข่าวและกิจกรรมไฮเทคสกลนคร

มกราคม 15, 2018
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%812561_35

กิจกรรมวันเด็ก 2561

มกราคม 4, 2018
%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88_23

กิจกรรมวันคริสมาสต์กับปีใหม่

มกราคม 3, 2018
%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b52560_21

กิจกรรมกีฬาสี

ธันวาคม 20, 2017
%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99_10

กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น

กิจกรรมพัฒนาชุมชน คืนความสุขให้น้องๆ ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม
ธันวาคม 14, 2017
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4_31

กิจกรรมวันพ่อ

14 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไฮ […]
สิงหาคม 24, 2017
%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c_39

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ “ตันแลนด์”

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียน […]
สิงหาคม 23, 2017
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c_39

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโ […]