เมษายน 22, 2021

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 […]
มกราคม 14, 2021

ประกาศกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทคสกลนคร เรื่อง กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาและการรับสมัครนักเรียนนัก […]
มกราคม 11, 2021

โปรแกรมมัลติมีเดีย

บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูล บทที่ 2 เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint บทที่ 3 การจัดการและปรับแต่ง […]
มกราคม 11, 2021

โปรแกรมนำเสนอ