กุมภาพันธ์ 26, 2020

ศึกษาดูงานจังหวัดบึงกาฬ

กุมภาพันธ์ 17, 2020

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับวุฒิปีการศึกษา 2562
กุมภาพันธ์ 3, 2020

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30-1 มกราคม พ.ศ. 2563
มกราคม 27, 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.-ปวส. รับฟรี […]