มกราคม 21, 2020

กีฬาสี ไฮเทคเกมส์

มกราคม 3, 2020

กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่

ธันวาคม 11, 2019

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร ได้เข้าอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เครือข่ายเยาว […]
พฤษภาคม 27, 2019

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562