เมษายน 22, 2021

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 […]
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ศึกษาดูงานจังหวัดบึงกาฬ

กุมภาพันธ์ 17, 2020

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับวุฒิปีการศึกษา 2562
มกราคม 21, 2020

กีฬาสี ไฮเทคเกมส์