มกราคม 14, 2021

ประกาศกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทคสกลนคร เรื่อง กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาและการรับสมัครนักเรียนนัก […]
พฤษภาคม 26, 2020

ประกาศเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ google classroom

กุมภาพันธ์ 28, 2020

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ
มกราคม 27, 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.-ปวส. รับฟรี […]