มกราคม 11, 2021

โปรแกรมมัลติมีเดีย

บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูล บทที่ 2 เริ่มใช้งาน Microsoft Office PowerPoint บทที่ 3 การจัดการและปรับแต่ง […]
มกราคม 11, 2021

โปรแกรมนำเสนอ

มกราคม 11, 2021

บัญชีห้างหุ้นส่วน

มกราคม 11, 2021

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ