ข่าวและกิจกรรมไฮเทคสกลนคร

เมษายน 22, 2021

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค สกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 […]
มกราคม 14, 2021

ประกาศกำหนดวันเปิดปิดภาคเรียน

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทคสกลนคร เรื่อง กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียนสถานศึกษาและการรับสมัครนักเรียนนัก […]
พฤษภาคม 26, 2020

ประกาศเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ google classroom

กุมภาพันธ์ 28, 2020

วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19

6 วิธีดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ให้ห่างไกล COVID-19 และโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่างๆ
กุมภาพันธ์ 26, 2020

ศึกษาดูงานจังหวัดบึงกาฬ

กุมภาพันธ์ 17, 2020

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับวุฒิปีการศึกษา 2562
มกราคม 27, 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช.-ปวส. รับฟรี […]