ข่าวและกิจกรรมไฮเทคสกลนคร

มกราคม 21, 2020

กีฬาสี ไฮเทคเกมส์

มกราคม 3, 2020

กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่

ธันวาคม 11, 2019

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสกลนคร ได้เข้าอบรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน เครือข่ายเยาว […]
พฤษภาคม 27, 2019

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562

มีนาคม 21, 2019

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีประสาทอนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 มีนาคม 2562
มีนาคม 20, 2019

วันสถาปนาวิทยาลัย

ธันวาคม 13, 2018

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนครได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล […]