มิถุนายน 30, 2017

แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560